{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

你的購物車是空的
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }} {{ (item.variation.media
          ? item.variation.media.alt_translations
          : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel
        }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.buyandget.label' | translate }}
{{ 'product.gift.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
 • {{ childProduct.title_translations | translateModel }}

  {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}

{{ 'product.set.open_variation' | translate }}
 • {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}

  {{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}

{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x HK$0 {{ item.unit_point }} 點
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

購物流程

首次購物

訂購產品前,請先免費登記成為HKVTC shop網上商店會員。
會員可以在「我的帳戶」內查看購物紀錄(如:訂單編號、訂單詳情或訂單狀況等)。
 

1. 點擊網頁的右上方「會員頭像」進行免費註冊。 
2. 點擊「註冊會員」進行註冊。 
3. 填寫用戶名,電郵,密碼 (至少8個字元)等。
4. 請先閱讀網站服務條款及隱私政策並剔選同意
5. 點選立即加入!

選購商品 

您可直接瀏覽網站來找到您要的商品,或者透過搜尋功能直接挑選,建議也可以根據提供的「商品分類」來尋找適合的商品。 

購物結帳

在購買商品頁上先選擇購買數量,再點選「加入購物 / 立即購買」,挑選完所有商品後,點選頁面上右上角的「我的購物籃」功能選項,即可進入結帳頁面。

 

選擇送貨地址與付款

請先選擇正確的送貨地址及方式,然後選擇付款方式,確認無誤後請點選「前往結帳」。 

提交訂單 


填寫正確而詳細的顧客及送貨資料(包括收件人名稱,電話號碼和地址),確認無誤後請點選「提交訂單」。 

訂購完成

付款完成後訂單即確認,您的電子信箱會即時收到成功訂購貨品的通知郵件。您亦可從網站中的會員帳戶中查閱訂單的狀態。商品將於3-5工作天(星期一至五,公眾假期除外)內送達收件地址或自取地點。